Skip to main content

Bygg ut och lev större

Du kan bygga up till 15kvm

carport

Storlek på ett attefallshus

Hur stort du får bygga beror på vad du ska använda ditt attefallshus till. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Om du ska använda huset som en komplementbyggnad får det inte överstiga 25 kvm tillsammans med andra attefallshus som du har byggt på tomten. Om du ska använda huset som ett komplementbostadshus får du istället bygga högst 30 m2 tillsammans med andra attefallshus som du har byggt på tomten.

carport

Vad får ett attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden får ett attefallshus inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Den 1 mars 2020 ändrades reglerna och sedan dess får man bygga ett attefallshus på 30 kvm istället för tidigare 25 kvm.

carport

Byggregler

Ett attefallshus ska bland annat följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För attefallshus som ska användas som fritidshus finns vissa undantag från kraven. Mer om bygglov/bygganmälan hittar du en kolumn nedanför denna.

carport